Menu

COPD/Covid-19 en vergoeding fysiotherapie

COPD
Sinds 1 januari 2019 wordt gesuperviseerde beweegtherapie voor COPD-patiënten bij de fysio- of oefentherapeut uit de basisverzekering vergoed. Wel is het aantal behandelingen waarop u in het eerste behandeljaar en de daaropvolgende jaren (de onderhoudsfase) aanspraak kunt maken gemaximeerd. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt hangt af van de ziektelast en het aantal longaanvallen en/of ziekenhuisopnames door longaanvallen. De behandelingen fysio-/oefentherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit betekent dat de behandelingen af gaan van uw eigen risico. 

Hieronder vindt u een samenvatting van de vergoedingsstructuur. Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen bij het KNGF.

Verwijzing
Een verwijzing van de huisarts en/of longarts is altijd nodig om de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie bij COPD vergoed te krijgen. 

De indeling in groep A t/m D
Uw behandelend therapeut bekijkt, al dan niet in overleg met uw arts, in welke groep (A,B,C of D) u valt om zo het aantal behandelingen dat vergoed wordt te bepalen. Deze groepen zijn bepalend voor het maximaal aantal behandelingen dat u krijgt in het eerste jaar van behandeling. Indien u na 12 maanden verdere behandeling nodig heeft, dan beoordeelt de behandelend therapeut opnieuw in welke groep u valt. Dit bepaalt wederom het maximaal aantal behandelingen in de 12 daaropvolgende maanden. Afhankelijk van het verloop van uw COPD kunt u in een andere groep komen.

Groep A is de groep waar de COPD de minste invloed op uw welzijn en uw dagelijkse leven heeft. Groep D is de groep waarin u de meeste ziektelast ervaart. We meten dit o.a. met vragenlijsten en fysieke testen.

Daarnaast bepaalt het aantal longaanvallen en de ernst daarvan in welke groep u valt:

 • Heeft u geen of 1 longaanval zonder ziekenhuisopname gehad, dan valt u in groep A of B.
 • Heeft u 2 of meer longaanvallen gehad of 1 longaanval met ziekenhuisopname? Dan valt u in groep C of D.

Vergoeding eerste behandeljaar en onderhoudsfase
Bent u in 2022 onder behandeling gekomen bij uw fysiotherapeut dan loopt deze behandeling door in 2023 tot de 12 maanden om zijn. Stel u start op 1 juni 2022 met de behandeling dan loopt deze door tot 1 juni 2023.

Bent u na het eerste behandeljaar nog steeds onder behandeling dan komt u in de zogenaamde onderhoudsfase. Indien u in groep A of B1 valt worden er geen tot een beperkt aantal behandelingen vergoed. Als er gedurende het behandeljaar een verslechtering wordt waargenomen dan kan gedurende dat jaar de groep weer aangepast worden naar B2, C of D. Het aantal behandelingen wordt hierdoor opgehoogd. Hierin geldt: het aantal behandelingen minus het aantal eerder gegeven behandelingen in het behandeljaar. De startdatum van het behandeljaar blijft echter gelijk.

Eerste behandelperide:

 • Groep A: maximaal 5 behandelingen.
 • Groep B1: maximaal 27 behandelingen.
 • Groep B2: maximaal 70 behandelingen.
 • Groep C/D: maximaal 70 behandelingen.

Onderhoudsfase:

 • Groep A: geen behandelingen.
 • Groep B1: maximaal 3 behandelingen.
 • Groep B2: maximaal 52 behandelingen.
 • Groep C/D: maximaal 52 behandelingen.

Vergoeding herstelzorg na COVID-19
Mensen die ernstige COVID-19 hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren. Voorbeelden van klachten zijn: benauwdheid, conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. Bij beperkingen kan het gaan om niet kunnen traplopen, problemen hebben met zelfverzorging, slechts kleine afstanden kunnen lopen, geen boodschappen kunnen doen, of je werk niet kunnen doen.

Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding van paramedische herstelzorg. De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Het is niet noodzakelijk dat iemand positief is getest op het coronavirus. Het is ook niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis. Als iemand thuis ziek is geweest, stelt de huisarts of medisch specialist vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of de patiënt paramedische herstelzorg moet krijgen. Ook na een herbesmetting met COVID-19 kunnen mensen in aanmerking komen voor de vergoeding van herstelzorg.

De huidige regels zijn:

 1. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist voorwaardelijk. 
 2. De verwijzing moet binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist worden afgegeven. 
 3. De behandeling moet binnen een maand na verwijzing beginnen.
 4. Vergoeding komt uit de basisverzekering. Hierbij geldt het eigen risico.